Blog

Hoá đơn điện tử là gì? Định nghĩa một cách đơn giản nhất: Hoá đơn điện tử là tập tin điện tử được hởi tạo, gửi, lưu trữ bằng phương pháp điện tử.Xin lưu ý là hóa đơn giấy nhưng lưu trữ và gửi bằng phương...

Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hoá đơn điện tử khi bán hàng, cung cấp dịch vụ được ban hành vào ngày 12/09/2018 có những nội dung chính mà Hoadon24h.com sẽ tóm tắt như sau: Nội dung hoá đơn điện tử—Tên hóa đơn, ký hiệu...

Doanh nghiệp nào cũng sử dụng hoá đơn hàng ngày như một việc không thể thiếu trong sự ổn định và phát triển. Trong bài viết này, hãy cùng Hoadon24h tìm hiểu một số thông tin về hoá đơn mà có thể bạn chưa biết...