Nghị định 119/2018/NĐ-CP: Những điều cần biết

Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Nghị định 119/2018/NĐ-CP: Những điều cần biết

Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hoá đơn điện tử khi bán hàng, cung cấp dịch vụ được ban hành vào ngày 12/09/2018 có những nội dung chính mà Hoadon24h.com sẽ tóm tắt như sau:

Nội dung hoá đơn điện tử

 • —Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;
 • —Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;
 • —Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế);
 • Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng
 • —Tổng số tiền thanh toán;
 • —Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán;
 • —Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có);
 • —Thời điểm lập hóa đơn điện tử;
 • —của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;
 • —Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan (nếu có).

Đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử

Bước 1: Gửi đăng ký qua cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế (Mẫu 01)

Bước 2: Sau 1 ngày cơ quan thuế trả lời bằng mẫu 02 (chấp thuận hoặc không chấp thuận)

Phân loại hoá đơn điện tử

 • —Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
 • —Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế
 • —Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế (thí điểm)

Đối tượng sử dụng hoá đơn có mã của cơ quan thuế:

 • —Hộ, cá nhân kinh doanh: Sổ sách kế toán, 10 lao động, doanh thu năm trước liền kề.
 • —Doanh nghiệp, tổ chức rủi ro cao về thuế
 • —Doanh nghiệp tổ chức kinh tế khác.
 • —Hộ, cá nhân kinh doanh: thực hiện sổ sách kế toán và có yêu cầu sử dụng
 • —Cấp lẻ hóa đơn

Đối tượng sử dụng hoá đơn không có mã của cơ quan thuế:

 • —Điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông
 • —Vận tải: đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy, hàng không
 • —Nước sạch
 • —Tài chính tín dụng, bảo hiểm, y tế
 • —Thương mại điện tử, siêu thị, thương mại
 • —Doanh nghiệp, tổ chức sẽ kết nối với Tổng cục thuế
 • —Hộ cá nhân kinh doanh các ngành:
  • Nhà hàng, khách sạn
  • Bán lẻ thuốc tân dược
  • Bán lẻ hàng tiêu dùng
  • Cung cấp dịch vụ trực tiếp

Sử dụng hoá đơn điện tử

—Phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

—Khi được Tổng cục thuế chấp thuận cho sử dụng hóa đơn điện tử phải hủy hóa đơn giấy còn tồn.

—Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử về cho cơ quan thuế (trong trường hợp sử dụng hóa đơn không có mã của cơ quan thuế)

Xử lý đối với hoá đơn đã lập

—Hóa đơn sai: thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04, lập hóa đơn mới thay thế.

—Cơ quan thuế phát hiện sai sót: Thông báo cho doanh nghiệp bằng Mẫu số 05, Trong 2 ngày kể từ ngày nhận thông báo doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế bằng mẫu số 04 và lập hóa đơn mới thay thế.

Chuyển đổi hoá đơn điện tử sang hoá đơn giấy

 • Chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi
 • Không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế
 • Khi kiểm tra hàng hóa lưu thông trên đường: truy cập cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế

Hiệu lực thi hành

 • Hiệu lực thi hành: 01/11/2018
 • Việc triển khai hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế: 01/11/2020
 • Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020: Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP vẫn còn hiệu lực

Điều khoản chuyển tiếp

 • Hóa đơn điện tử, hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in đã thông báo phát hành trước ngày 01/11/2018: được tiếp tục sử dụng
 • Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020: nếu không sử dụng hóa đơn có mã theo thông báo của cơ quan thuế thì khi nộp tờ khai nộp kèm Phụ lục mẫu số 03.

Các bạn và quý doanh nghiệp hãy nắm kỹ Nghị định 119/2018/NĐ-CP để thực hiện tốt cho tổ chức của mình nhé.

No Comments

Post A Comment